Kleding produceren in Myanmar, is dat verantwoord?

Drie brancheorganisaties organiseerden in samenwerking met SOMO en het secretariaat van het convenant op 21 februari een workshop voor bedrijven over de kledingindustrie in Myanmar. Het doel: inzicht bieden in wat er komt kijken bij verantwoord produceren in risicolanden. Myanmar is daarbij een voorbeeld.

Workshop voor bedrijven over zakendoen in Myanmar © Modint

Groeispurt geeft problemen

Myanmar is een van snelst groeiende productielanden voor Europese kledingproducenten. Uit een onderzoek van SOMO bleek dat deze groeispurt gepaard gaat met problemen: lonen zijn te laag, werkdagen te lang, er komt kinderarbeid voor en er is vaak geen vrijheid van vakvereniging.

Tijdens de bijeenkomst waren twee vertegenwoordigers van vakbonden uit Myanmar, die bij het onderzoek van SOMO waren betrokken, aanwezig. Daarnaast waren vertegenwoordigers van NGO’s, brancheorganisaties en het bedrijfsleven aanwezig. Bedrijven hebben het afgelopen jaar niet stilgezeten. Een vertegenwoordiger van Suit Supply vertelde bijvoorbeeld hoe ze vakbondsvrijheid op de kaart hebben gezet in samenwerking met Fair Wear Foundation en een lokale vakbond. 

Samenwerking

Benadrukt werd dat het belangrijk is om je goed te verdiepen in het land, de specifieke regio en de betreffende fabriek. Alleen zo kun je bepalen welke risico’s je mogelijkerwijs tegen kan komen. Om de risico’s verder scherp te krijgen en te adresseren  is het van belang om niet alleen met de leverancier, maar ook met lokale vakbonden en NGO’s te spreken en om interviews te doen buiten de fabriek. Ook kan het oprichten van democratisch gekozen comités van werknemers helpen bij het voeren van een sociale dialoog. Het opzetten van toegankelijke klachtenprocedures en het samen optrekken met andere klanten kan eveneens effectief zijn. 

Jef Wintermans van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel vertelde over de due diligence-aanpak van het convenant. Of Myanmar het juiste productieland is? Dat moet een bedrijf nauwkeurig toetsen. Wellicht moet het een grote investering doen om op verantwoorde wijze de kleding te laten produceren.

Productielocaties in Myanmar

De uitkomsten van deze bijeenkomst worden gedeeld met deelnemers aan het textielconvenant. Van bedrijven die het convenant hebben ondertekend zijn 23 productielocaties bekend in Myanmar. De workshop werd georganiseerd door Inretail, VGT en Modint en kwam tot stand in samenwerking met SOMO en het secretariaat van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.