Inzicht in verschil minimumloon en leefbaar loon helpt bedrijven Convenant Duurzame Kleding en Textiel loonkloof aan te pakken

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel publiceert een overzicht waarop het verschil is te zien tussen het minimumloon en het leefbare loon in de kleding- en textielindustrie in een groot aantal landen. Dit inzicht helpt bedrijven stappen te zetten om het verschil hiertussen te overbruggen. De gegevens gaan over bijna 50 landen en regio’s en zijn opgesteld met data van WageIndicator en The Global Living Wage Coalition.

Vrouwen aan het werk achter hun naaimachines in grote fabriek. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. © Shutterstock

Een betrouwbaar inzicht in het verschil tussen het huidige (minimum)loon en het leefbaar loon, neemt een belangrijk obstakel weg voor bedrijven die een leefbaar loon willen gaan betalen. “Kledingmerken vinden het vaak moeilijk om een benchmark voor leefbaar loon te vinden of te interpreteren,” zegt Pierre Hupperts, voorzitter van het Convenant. “Er bestaan meerdere benchmarks voor eenzelfde land of regio, evenals verschillende manieren van berekenen. Het overzicht dat het Convenant nu publiceert, is gebaseerd op betrouwbare data. Dit helpt bedrijven om stappen te zetten richting een leefbaar loon of bevestigt dat ze dit al betalen.” Het overzicht geeft een samenvattend beeld voor de landen waar convenantsdeelnemers kleding laten produceren. WageIndicator heeft op haar website een toegankelijk en uitgebreid instrument dat leefbaar loonverschillen weergeeft.

List of living wage benchmarks in AGT production countries 

Inspanningen bedrijven

Kleding- en textielbedrijven die deelnemen aan het Convenant, werken aan het betalen van een leefbaar loon. Zij dienen in hun 4e en 5e jaar van deelname het verschil inzichtelijk te maken tussen het huidige betaalde loon bij hun leveranciers en het leefbaar loon en kunnen hiervoor het overzicht gebruiken. Het secretariaat van het Convenant beoordeelt de bedrijven hier jaarlijks op. Als de bedrijven weten dat er geen leefbaar loon wordt betaald, kunnen de betrokken partijen concreet invulling geven aan de doelstelling van het convenant om de lonen te verhogen naar een leefbaar loon. Dit kan langs verschillende wegen, bijvoorbeeld door samen te werken met bedrijven die van dezelfde leverancier(s) afnemen, te zorgen voor continuïteit in de orderstroom of door op productielocaties de totstandkoming van CAO’s te bevorderen met verhoogde loonafspraken.

Enkele quotes van bedrijven die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel:

Shirley Schijvens, CEO van Schijvens Corporate Fashion:

“Het is voor ons belangrijk een product te maken waar iedereen blij van wordt: wij, onze klanten en de mensen die het maken. We voelen ons medeverantwoordelijk voor goede werkomstandigheden, waaronder het betalen van een leefbaar loon. Samen met onze partners verhogen we stap voor stap de lonen om een onderhandeld leefbaar loon mogelijk maken bij onze leveranciers in Turkije en Pakistan.”

Rob van Thiel, Director Design, Buying & Sourcing NINE & CO.:

“Als baby- en zwangerschapsmerk hebben we de ambitie om nieuw leven te beschermen, hier en in onze toeleveringsketen. Om naar een leefbaar loon toe te werken, is het voor ons cruciaal een mogelijke loonkloof te identificeren en samen met leveranciers een langetermijnactieplan te ontwikkelen. Het langetermijnproces om onze inkooppraktijken te optimaliseren, moet altijd deel uitmaken van inspanningen voor een leefbaar loon. Onze belangrijkste les tijdens het werken aan leefbaar loon, is dat het allemaal begint met bewustwording en het samen met je leverancier verkennen van het concept leefbaar loon. Een gezamenlijk begrip is het halve werk.”

Jobien Laurijssen, Sustainability Manager HAVEP:

“Sinds onze oprichting, 155 jaar geleden, streven we naar een positieve impact op onze mensen en onze omgeving. Iedere stap die we nemen, moet hier dan ook aan bijdragen. Daarom zijn we trots dat we sinds 2019 onze ambitie voor een leefbaar loon hebben bereikt in ons atelier in Macedonië!”

Betrouwbare bronnen

WageIndicator heeft een database met gegevens over leefbaar loon uit 140 landen die elk kwartaal wordt bijgewerkt. Voor dit overzicht verzamelde en calculeerde zij alle landengegevens. Het Convenant gaat het overzicht jaarlijks actualiseren. De Global Living Wage Coalition gebruikt de Anker-methodologie om benchmarks voor leefbaar loon te berekenen. Er zijn textielspecifieke gegevens beschikbaar voor onder meer Bangladesh (Dhaka en aangrenzende districten), China (Zhengzhou, Chengdu, Hangzhou, Shanghai, Suzhou, Shenzhen), India (Tiruppur, Bhadohi), Pakistan (Sialkot) en Vietnam (Ho Chi Minh Stad).

Download het overzicht