Collectief project leefbaar loon van start

Het thema leefbaar loon neemt in het Convenant voor duurzame kleding en textiel een aparte plek in. De Partijen die samen het Convenant opstelden, zien leefbaar loon èn sociale dialoog als essentiële thema’s. Vooruitgang op deze twee thema’s kunnen namelijk een positief effect hebben op alle andere thema’s. Daarmee nemen ze een centrale waarde en plek in het convenant in. Ondertekenaars kunnen via duurzame inkooppraktijken bijdragen aan vooruitgang richting leefbaar loon.

Vrouwen aan het werk achter hun naaimachines in grote fabriek. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. © Shutterstock

Het Convenant voor duurzame kleding en textiel voert een collectief project uit, waarin al deze aspecten aan bod komen: leefbaar loon, sociale dialoog en duurzame inkooppraktijken. De activiteiten worden in samenwerking met Partijen van het Convenant (vakbonden, NGO’s, branche organisaties) en steunorganisaties ontwikkeld en uitgevoerd. Daarbij wordt de nodige internationale samenwerking en opschaling gezocht met bestaande initiatieven.

Het project combineert activiteiten op drie niveaus: bedrijven die het convenant ondertekend hebben, hun leveranciers (fabrieken) en het landelijk niveau in de productielanden. Convenant ondertekenaars integreren leefbaar loon in hun Due Diligence proces, inkooppraktijken en dialoog met hun leveranciers/fabrieken. Het project werkt ook aan een groter bewustzijn en meer kennis en capaciteit van leveranciers in productielanden. Daarnaast heeft het ook tot doel bij te dragen aan het creëren van een level playing field in de productielanden, waarbij het loon van werknemers in de hele kleding en textielsector sterk verbetert door verhoging van minimumlonen en collectieve onderhandelingen op sectorniveau. Duurzame inkooppraktijken in de sector moeten deze loonstijgingen ondersteunen.