Nieuwe ondertekenaar Convenant Duurzame Kleding en Textiel

​Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er weer een nieuwe ondertekenaar bij. Mauritz & Zn. heeft zich gevoegd bij de bedrijven die nu al deelnemen aan het convenant. Daarmee zal ook dit bedrijf zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Close-up van een naaimachine naald op jeans. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. © Shutterstock
Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Bij de start vorig jaar tekenden 55 ondernemers. Daarmee vertegenwoordigden de deelnemers in het convenant al ruim 35 procent van de textielomzet in Nederland. Volgend jaar moet dit doorgroeien naar 50 procent om uiteindelijk op 80 procent dekking te komen.

Het textielconvenant wordt gefaciliteerd door de SER en is de Nederlandse aanpak van de OESO-richtlijnen voor internationaal verantwoord ondernemen.

Familiebedrijf Mauritz & Zn. maakt bedrijfskleding, vooral voor bedrijven in de land- en tuinbouw.