Meer aandacht voor dierenwelzijn in kleding- en textielsector

Er is steeds meer aandacht onder bedrijven, overheden, consumenten en maatschappelijke organisaties voor het welzijn van dieren in de kleding- en textielsector. Toch wegen de economische belangen vaak nog zwaarder dan de belangen van het dier. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

Stoffen © Shutterstock

Praktische handvatten

Het rapport Dierenwelzijn in de kleding- en textielsector biedt bedrijven praktische handvatten om het dierenwelzijn te vergroten. Het dierenwelzijnsniveau in de kleding- en textielsector verschilt sterk per land, per diersoort en per productiesysteem. Het onderzoek richt zich specifiek op het gebruik van de dierlijke materialen leer, wol, dons en veren, bont en zijde. 

Risico’s dierenwelzijn in kaart

Per materiaal zijn voor verschillende diersoorten de dierenwelzijnsrisico’s, leefomstandigheden en wetgeving in de grootste productielanden in kaart gebracht. Door deze informatie op één plek samen te brengen, kunnen bedrijven hiervan beter gebruik maken bij hun risico-analyse. Dierenwelzijn is een van de negen kernthema’s binnen het convenant.

Aanbevelingen

Het rapport bevat aanbevelingen en oplossingsrichtingen om de risico’s voor het dierenwelzijn te bestrijden. De inkoop van dierlijke materialen in landen met lagere dierenwelzijnsrisico’s en het gebruik maken van gecertificeerde productiebedrijven kunnen het dierenwelzijn vergroten. Ook het kiezen voor niet-dierlijke alternatieven of gerecyclede dierlijke materialen en meer samenwerking in de keten, bijvoorbeeld door meer transparantie, kunnen hieraan bijdragen.

Due diligence

Bedrijven kunnen de informatie uit het rapport toepassen in hun due diligence. De volgende zeven stappen staan hierbij centraal:

  1. Formuleer een visie op dierenwelzijn en op het gebruik van dierlijke materialen voor de productie
  2. Stel beleid op voor de productie en het gebruik van dierlijke materialen 
  3. Analyseer de keten 
  4. Bepaal en prioriteer dierenwelzijnsrisico’s in de keten 
  5. Pas oplossingsrichtingen toe om risico’s op dit terrein te vermijden of te verkleinen 
  6. Communiceer je beleid op het gebied van dierenwelzijn 
  7. Monitor de risico’s

Het rapport is openbaar gemaakt zodat ook kleding- en textielbedrijven en organisaties buiten het convenant of in andere sectoren ervan gebruik kunnen maken.

Download rapport: Dierenwelzijn in de kleding- en textielsector (pdf)