Nieuwe ondertekenaar textielconvenant: Fristads

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er een nieuwe ondertekenaar bij: Fristads Kansas Benelux BV. Daarmee zal ook dit bedrijf zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen.

Logo © Fristads
Fristads Kansas Benelux BV maakt bedrijfskleding voor diverse bedrijfstakken. Het bedrijf zal de komende tijd haar productielocaties delen met het secretariaat en zich inzetten om de hele productieketen helder te krijgen.

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Het textielconvenant wordt gefaciliteerd door de SER en is de Nederlandse aanpak van de OESO-richtlijnen voor internationaal verantwoord ondernemen.