Presentatie convenant tijdens bijeenkomst Bangladesh bij Asser Instituut

Welke stappen zijn er gezet nadat een grote kledingfabriek (Rana Plaza) instortte in Bangladesh in 2013? Coördinator Jef Wintermans van het convenant Duurzame Kleding en Textiel sprak over het convenant tijdens een bijeenkomst, georganiseerd door het Asser Instituut op 12 april.

Bangladesh presentatie

Binnen het convenant werken deelnemende bedrijven actief aan het opsporen van misstanden en verbeteren van de omstandigheden in productielanden zoals Bangladesh via imvo-risicomanagement (due diligence). Tijdens bijeenkomst ‘Five Years Later: Rana Plaza and the Pursuit of a Responsible Garment Supply Chain’ bij het Asser Instituut werd benadrukt dat de problemen in de kleding- en textielsector nog niet zijn opgelost, maar dat daar zowel binnen het convenant als door diverse andere initiatieven aan gewerkt wordt.

Convenant stimuleert ondertekenen Bangladesh Akkoord

Het Bangladesh Akkoord is daar een bekend voorbeeld van. Dat akkoord richt zich op veiligheid en arbeidsomstandigheden in fabrieken. Bijna alle fabriekslocaties in Bangladesh die het convenant op 4 juli 2017 op de productielocatielijst publiceerde, vallen onder het Bangladesh Akkoord.

Ook stimuleert het convenant een ondertekening van het vervolg op dit initiatief: Bangladesh Akkoord II. Inmiddels hebben bijna alle deelnemende bedrijven aan het convenant die in Bangladesh produceren het akkoord ondertekend.

Training en scholing

Vanuit het convenant worden deelnemende bedrijven actief gestimuleerd in het verbeteren van de omstandigheden in Bangladesh. Het secretariaat doet dat tijdens individuele (beoordelings-)gesprekken met bedrijven, en er werden diverse trainingen gegeven. Zo organiseerde het convenant samen met de vakbeweging in november een workshop op het gebied van vrijheid van vakvereniging, waarbij vakbondsvertegenwoordigers uit Bangladesh ervaringen en tips vanuit de praktijk deelden.