Eerste resultaten CKT Factory Support Program

Het collectieve project 'Factory support program: continue verbetering van de arbeidsomstandigheden in Tamil Nadu, India' heeft als doel de omstandigheden van werknemers in de kledingsector in deze Zuid-Indiase staat te verbeteren door sociale thema’s aan te pakken. Na het eerste jaar zijn de geleerde lessen en resultaten opgetekend, waaronder minder ziekteverzuim, beter inzicht in het Indiase arbeidsrecht en een hulplijn voor medewerkers

Overleg in een kledingfabriek © SAVE
De focus van het trainingsprogramma in de fabrieken is tweeledig: het creëren van bewustzijn van de rechten en verantwoordelijkheden van werknemers, en het opzetten van functionerende werknemerscomités die zijn afgestemd op de Indiase arbeidswetten en -regelgeving. Het project startte in september 2020 met zeven ondertekenaars van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) die in september 2021 werden vergezeld door nog een CKT-ondertekenaar.

Lees de resultaten van het eerste jaar.

Minder ziekteverzuim, minder fouten

Op 1 december 2021 waren zes leveranciers gestart met het trainingssprogramma, dat bestaat uit het trainen van het topmanagement, het middenmanagement en de arbeiders. Volgens de directie van een fabriek heeft het trainingsprogramma en de verbeterde werking van commissies ook geleid tot een afname van het ziekteverzuim (van 20 naar 6 procent) en een afname van productiefouten (van 27 naar 12 procent).

Inzicht en engagement

De CKT-bedrijven werken nauw samen met hun leveranciers en benadrukken hoe belangrijk het is dat werknemers vrij zijn om klachten in te dienen, die vervolgens moeten worden aangepakt. Dialoog hierover met leveranciers is een continue inspanning. In het eerste projectjaar werden leersessies over contractarbeid en de herziening van het Indiase arbeidsrecht georganiseerd voor de deelnemende bedrijven en hun leveranciers. Bovendien namen alle projectpartners deel aan driemaandelijkse (online) bijeenkomsten en hadden ze separate bijeenkomsten met hun leveranciers, ngo’s SAVE en/of Arisa. Arisa deelde regelmatig updates met merken over de Covid-19-situatie in Tamil Nadu.

Hulplijn voor werknemers

Een van de doelstellingen van het project is het versterken van de regionale werknemershulplijn die wordt beheerd door SAVE. SAVE promootte de hulplijn in buurten in Tirupur waar kledingarbeiders wonen. In jaar 1 kwamen er in totaal 416 oproepen binnen bij de hulplijn. Bijna de helft van de klachten, 201 in totaal, is succesvol afgehandeld, de openstaande zaken zijn nog in behandeling. Veelvoorkomende klachten zijn toegang tot sociale zekerheid, ziektekostenverzekering en pensioenregelingen, beperking van bewegingsvrijheid en buitensporige werkuren. Klachten over leveranciers die voor ondertekenaars van het CKT produceren, worden gecommuniceerd met de respectievelijke ondertekenaars. Op deze manier dragen de klachten bij aan hun risicoanalyses en ondersteuning bij de afhandeling van klachten.

Samenwerking partners

Er zijn verschillende andere initiatieven op het gebied van verantwoordelijkheid voor de toeleveringsketen actief in de regio Tamil Nadu. Er is actief aansluiting gezocht bij deze initiatieven. Er werden bijeenkomsten georganiseerd met de Duitse Bündnis für nachhaltige Textilien (BT) en Freedom Fund (inclusief de Tamil Nadu Alliance). Tijdens de gezamenlijke online bijeenkomsten werd de inhoud van de verschillende programma's besproken, evenals mogelijkheden voor afstemming en samenwerking. Trainingstools en programmadocumenten werden gedeeld. De regelmatige uitwisseling met de BT resulteerde in een gezamenlijke workshop met SAVE en trainers van een Duits merk om lessen en uitdagingen uit te wisselen over het trainen van werknemerscomités in fabrieken.

In de zomer van 2021 is een steunbrief voor de loononderhandelingen door de nieuw gevormde Minimumlooncommissie in Tamil Nadu gedeeld met de commissieleden. Ondertekenaars van de brief waren het CKT, de meeste van haar gelieerde bedrijven die inkopen in Tamil Nadu, brancheorganisaties en ngo's.