Zorgelijke situatie Bangladesh Akkoord heeft aandacht convenant

Onlangs oordeelde het Bangladeshi hooggerechtshof dat het kantoor van het Bangladesh Akkoord na 30 november zijn aanwezigheid in Bangladesh moet beëindigen. Partijen en bedrijven die deelnemen aan het Nederlandse Convenant voor Duurzame Kleding en Textiel vinden dit een zorgelijke ontwikkeling.

Accoord on Fire and Building Safety in Bangladesh

De arbeidsomstandigheden en veiligheid van werknemers zijn belangrijke aspecten in het mvo-risicomanagement (due diligence) dat bedrijven doen. Door de inspecties van het akkoord had men inzage in wat er kon worden verbeterd in de fabrieksveiligheid en waren bedrijven juridisch gebonden aan het op orde brengen hiervan. De afgelopen jaren zijn er in Bangladesh grote verbeteringen gerealiseerd ten aanzien van gebouw- en brandveiligheid. Partijen binnen het convenant verwelkomen het signaal dat Bangladesh de inspectie nu volledig in eigen hand wil nemen. Maar de overheidsinspectie verkeert nog in opbouwfase. Verdere capaciteitsopbouw is nodig voor een goede overdracht. Er bestaan grote zorgen dat het voortijdig beëindigen van het Akkoord de vooruitgang van de veiligheid in de Bengaalse kledingindustrie in gevaar brengt. Partijen in het convenant zullen over deze zorg gezamenlijk een brief sturen aan Bangladesh.

Bangladesh Akkoord

Het Bangladesh Akkoord is een onafhankelijke organisatie die fabriekslocaties in Bangladesh inspecteert op veiligheid van de werkplekken. Het akkoord is in 2013 opgericht nadat de enorme fabriekslocatie Rana Plaza instortte. Het is een onafhankelijke organisatie, mede-opgericht door de internationale vakbeweging, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Wereldwijd tekenden zo’n 200 bedrijven het akkoord, waaronder een aantal ondertekenaars van het Nederlandse Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het eerste akkoord liep van 2013 tot 2018. Een vervolg op de eerdere afspraken zou lopen van 2018 tot 2021, waarna de Bengaalse overheid de verantwoordelijkheid voor de inspecties op zich zou nemen.