Convenant Duurzame Kleding en Textiel, het Duitse Partnership for Sustainable Textiles en Fair Wear Foundation werken samen aan toegang tot herstel

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, de German Partnership for Sustainable Textiles (PST) en de Fair Wear Foundation gaan samenwerken aan ‘toegang tot herstel’ in een aantal kledingfabrieken in India en Vietnam. Dit betekent dat verschillende aangesloten merken het voor textielarbeiders makkelijker maken om misstanden te melden.

Vrouwen aan het werk achter hun naaimachines in grote fabriek. Illustratie bij IMVO Convenant Duurzame Kleding en Textiel. © Shutterstock

Twee merken (HEMA en G-Star) die deelnemen aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) en drie PST-merken (Seidensticker, Esprit and s.Oliver Group) zullen de Fair Wear hulplijnen gaan gebruiken. De eerste fase van de samenwerking bestaat uit een test van 18 maanden. Tijdens deze periode zullen de deelnemende merken de hulplijnen gaan introduceren en gebruiken bij een geselecteerde groep leveranciers in India en Vietnam.

Door samen te werken, beogen het CKT, PST en Fair Wear de impact van de hulplijnen te vergroten en al bestaande structuren voor het ontvangen van klachten aan te passen. Na verloop van tijd zullen de partners en merken het gebruik van de Fair Wear hulplijnen evalueren en bekijken of het mogelijk is een gezamenlijk systeem op te zetten. Deze eerste fase kan daarom worden gezien als een belangrijke stap richting het opschalen van een klachtensysteem via samenwerking.

Het CKT ziet het partnerschap als een fantastische mogelijkheid om de al bestaande structuren op het gebied van toegang tot herstel te completeren. ‘Onze merken hebben al systemen operationeel. Sinds 2017 heeft het CKT bovendien een klachten- en geschillenmechanisme opgezet. Dit mechanisme wordt gebruikt voor zaken die door de betrokken partijen niet onderling kunnen worden opgelost, zegt Pierre Hupperts, voorzitter van het CKT. ‘Fair Wear’s klachtensysteem biedt arbeiders in kledingfabrieken een extra en toegankelijke mogelijkheid om hun zorgen onder de aandacht te brengen. Voor de betrokken merken is dit van grote toegevoegde waarde.’