Vakbeweging waarschuwt voor groeiende ongelijkheid

De meerderheid van de wereldbevolking wacht nog op baanzekerheid, een hoger loon en toegang tot sociale zekerheid. Dit lieten vakbonden weten op een G20-vergadering in Argentinië begin september.

Meisje in kledingfabrief / Girl in textile factory © Shutterstock

Lonen blijven achter

“De wereldwijde economische groei bereikt de zakken van werkende mensen niet. Rijkdom raakt bovendien steeds meer geconcentreerd. Vijftig bedrijven hebben nu wereldwijd net zoveel in bezit als honderd landen.” Dit zei Pierre Habbard van de adviescommissie van vakbonden bij de OESO.

Rechten van arbeiders aangetast

De afgelopen vijf jaar toont een achteruitgang in de rechten van arbeiders (Bron: ITUC Global Rights Index). Het gaat onder meer om de vrijheid van vakvereniging, collectief onderhandelen en het recht om te staken. The International Trade Union Confederation (ITUC) riep de landen van de G20 op om toezeggingen op het gebied van de rechten van arbeiders, vrouwenrechten en eerlijke lonen na te komen. 

Vrijheid van vereniging, gendergelijkheid en leefbaar loon zijn thema’s die nadrukkelijk bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel terugkomen. Vakbonden hebben samen onlangs een handreiking ontwikkeld met tips om het gesprek hierover aan te gaan met leveranciers.

Nieuwsbericht ITUC (Engels)