Bijeenkomst met vakbonden uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië

Vakbondsvertegenwoordigers uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië kwamen op 15 november naar Nederland. Ze waren uitgenodigd door convenantspartijen FNV en CNV. De gasten deelden ervaringen in hun thuisland met deelnemers aan het Convenant Duurzame Kleding en Textiel.

© SER
Bedrijven kregen concrete tips mee. Zo is het een goed idee om de wetgeving over vakbondsvrijheid in het productieland te controleren. Ook kunnen bedrijven voorwaarden over vakbondsvrijheid in contracten met leveranciers opnemen. Daarbij kregen bedrijven het advies om tijdens een fabrieksbezoek dit onderwerp bespreekbaar te maken. Vakbondsvrijheid is een van de 9 thema’s uit het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Het wordt wel gezien als een basisvoorwaarde om op andere gebieden vooruitgang te boeken.

Textielconvenant

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties in de textielsector heeft een overeenkomst afgesloten: het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Zij willen in productielanden de arbeidsomstandigheden verbeteren en milieuvervuiling en dierenleed voorkomen.