Nieuw gemeenschappelijk raamwerk leidt de weg naar verantwoorde inkooppraktijken in de kleding- en textielsector

Een groep multi-stakeholderinitiatieven, waaronder het Convenant Duurzame Kleding en Textiel, heeft een gemeenschappelijk raamwerk opgesteld voor verantwoord inkopen. Dit is essentieel om te komen tot verbeteringen in arbeidsomstandigheden in toeleveringsketens in de kleding- en textielsector.

Bengaalse kledingarbeiders werken in een fabriek in Ashulia, Dhaka, Bangladesh © Shutterstock

Het 'Common Framework for Responsible Purchasing Practices' (link naar bijgewerkte versie juni 2022) integreert bestaande raamwerken en documenten van multi-stakeholderinitiatieven en ngo’s over verantwoorde inkooppraktijken en is gebaseerd op vijf principes:

  • verantwoorde inkooppraktijken zijn geïntegreerd in de commerciële en andere relevante afdelingen van een bedrijf
  • inkoopbedrijven en hun leveranciers respecteren elkaar als gelijkwaardige zakenpartners
  • kritieke pad- en productieplanning gebeurt in samenwerking tussen de inkoopbedrijven en leveranciers
  • inkopende bedrijven en leveranciers komen eerlijke en transparante betalingsvoorwaarden overeen
  • de kostenniveaus en procedures van de inkopende onderneming ondersteunen loonsverhogingen en duurzame productie.

De komende jaren zal een werkgroep feedback verzamelen om het raamwerk te verrijken als onderdeel van stakeholderoverleg. Ook worden bedrijven (leden van de betrokken multi-stakeholderinitiatieven) ondersteund om voortgang te maken bij de implementatie van het raamwerk als onderdeel van een 'inkooppraktijken-incubator’ door van experts en van elkaar te leren, tools, training en begeleiding te delen en feedback te geven. De Stuurgroep van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel (CKT) vindt inkooppraktijken een zeer belangrijk thema. Daarom maakt het deel uit van de jaarlijkse beoordeling door het CKT-secretariaat van deelnemende bedrijven, die worden ondersteund met tools en trainingen over dit onderwerp.

Referentiepunt

Het raamwerk zal dienen als referentiepunt voor bedrijven die hun inkooppraktijken willen verbeteren en voor multi-stakeholderinitiatieven die aangesloten bedrijven willen ondersteunen om praktische verbeteringen door te voeren in hun inkooppraktijken. De OESO ‘Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains in the Garment and Footwear Sector’ roept bedrijven expliciet op tot verantwoorde inkooppraktijken. De coronapandemie heeft nog eens aangetoond hoe cruciaal verantwoorde inkooppraktijken zijn om ervoor te zorgen dat de rechten van werknemers worden beschermd.

Samenwerking

Het CKT maakt deel uit van een brede groep organisaties die het raamwerk heeft opgesteld, waaronder het Ethical Trading Initiative (ETI), Ethical Trade Norway, Better Buying Institute, Fair Wear en het German Partnership for Sustainable Textiles (PST). De werkgroep heeft ook overlegd met Action Collaboration Transformation (ACT) en amfori en bouwt voort op aanbevelingen van het 'Manufacturers' Payment and Delivery Terms Initiative', gestart door de International Apparel Federation en het STAR Network (Sustainable Textile of the Asian Region), ondersteund door GIZ FABRIC.

Het raamwerk (oorspronkelijke versie juni 2021) werd in juni 2021 gepresenteerd op een ‘The Industry We Want’-bijeenkomst, die werd bijgewoond door 300 internationale professionals uit de kleding- en textielsector. Tijdens de bijeenkomst werd het belang van het onderwerp benadrukt, evenals de inhoud van het raamwerk en het belang van samenwerking.