Vier nieuwe ondertekenaars Convenant Duurzame Kleding en Textiel

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel heeft er vier nieuwe ondertekenaars bij. StarSock, ByKay, Noppies en Goosecraft hebben zich gevoegd bij de bedrijven die nu al deelnemen aan het convenant. Daarmee zullen ook deze bedrijven zich gaan inzetten om misstanden zoals uitbuiting, dierenleed of milieuschade in productielanden te voorkomen. Ook heeft het convenant een nieuwe steunbetuiger: Control Union.

Rollen textiel © Shutterstock

Convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) zijn een samenwerking tussen bedrijven, overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties. Bij de start vorig jaar tekenden 55 ondernemers. Daarmee vertegenwoordigden de deelnemers in het convenant al ruim 35 procent van de textielomzet in Nederland. Volgend jaar moet dit doorgroeien naar 50 procent om uiteindelijk op 80 procent dekking te komen.

Het textielconvenant wordt gefaciliteerd door de SER en is de Nederlandse aanpak van OESO richtlijnen voor internationaal verantwoord ondernemen.

Het bedrijf StarSock zet zich in voor duurzame en milieuvriendelijke productie.

ByKay verkoopt babydraagdoeken en onderneemt maatschappelijk verantwoord.

Noppies maakt onder andere positiekleding. 

Goosecraft maakt lederwaren. 

Control Union heeft zich als steunbetuiger bij het convenant aangesloten, omdat de organisatie veel expertise heeft op het gebied van certificeringen in de kleding- en textielsector.