Convenantsdeelnemer VIER VOETERS wil dierenleed bij wolproductie voorkomen

Veel wol is afkomstig van schapen waarbij onverdoofd een stuk huid is weggesneden: dit heet mulesing. VIER VOETERS wil deze praktijen tegengaan en ijvert voor het gebruik van een keurmerk.

Schaap © Shutterstock

VIER VOETERS maakt deel uit van een groep organisaties die werkt aan de Responsible Wool Standard. Bij bedrijven met dit keurmerk wordt het welzijn van de schapen gecontroleerd.

VIER VOETERS doet op dit moment onderzoek onder textielbedrijven die internationaal opereren. De NGO brengt in kaart of bedrijven weten waar hun wol vandaan komt en of ze een dierenwelzijnsbeleid hebben. Het onderzoek zal leiden tot een rapport met een nulmeting. Op basis van dit rapport kan VIER VOETERS gaan werken aan het verbeteren van de situatie. De vragenlijst is verspreid onder de bedrijven die deelnemen aan het textielconvenant.

Textielconvenant

Een brede coalitie van bedrijven en andere organisaties in de textielsector heeft een overeenkomst afgesloten: het Convenant Duurzame Kleding en Textiel. Zij willen in productielanden de arbeidsomstandigheden verbeteren en milieuvervuiling en dierenleed voorkomen.