Conferentie SDG's en initiatieven voor duurzame wereldwijde waardeketens

Op 30 oktober 2018 organiseren het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), het ministerie van Buitenlandse Zaken en de SER de conferentie ‘Sustainable Development Goals (SDG's) en initiatieven voor duurzame internationale waardeketens’ in Brussel.

European Economic Social Committee

Tijdens deze conferentie worden ervaringen over nationale instrumenten en initiatieven voor duurzame waardeketens uitgewisseld. Ook wordt er besproken hoe dit opgeschaald kan worden naar EU-niveau. Er wordt onderzocht hoe deze bestaande benaderingen kunnen bijdragen en een aanvulling geven op het werk van het multi-stakeholder platform van de Europese Commissie over SDG-implementatie-inspanningen in alle sectoren zoals aangekondigd in "Volgende stappen voor een duurzame Europese toekomst". ’s Middags worden er subsessies gehouden over hoe we lokale initiatieven internationaal kunnen opschalen. Tijdens één van de subsessies is het Nederlandse Convenant Duurzame kleding en textiel onderwerp van gesprek.