Zeeman transparant over problemen bij kledingfabrieken

In een aantal productielocaties van Zeeman zijn problemen geconstateerd. Dit maakte het concern zelf bekend. Het is voor het eerst dat Zeeman met deze informatie naar buiten komt.

Graphic Zeeman © Zeeman

Zeeman heeft afgelopen jaar zijn kledingfabrieken in het buitenland laten inspecteren door een onafhankelijke partij. Onlangs bracht het bedrijf een MVO-Jaarverslag uit met de belangrijkste bevindingen. Kledingfabrieken voldeden vaak niet aan alle eisen. Gemiddeld werden er 1,2 verbeterpunten per fabriek gevonden. Het betrof meestal productielocaties in China. Het ging bijvoorbeeld om onduidelijkheid over het uitbetaalde loon of het ontbreken van voldoende nooduitgangen.

Verplichtingen Convenant

In het kader van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel waren deelnemende bedrijven al verplicht hun productielocaties met het secretariaat van het Convenant te delen. Zeeman gaat met de publicatie van het MVO Jaarverslag nog een stap verder. Daarmee loopt het bedrijf vooruit op de verplichtingen van het Convenant. Deelnemende bedrijven moeten uiterlijk in het derde jaar van aansluiting publiek communiceren over hun inspanningen op het gebied van verduurzaming.

Zeeman heeft de samenwerking met geen van de producenten beëindigd, maar wil dat binnen een jaar de 67 ontdekte problemen bij de bedrijven opgelost zijn. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een continu proces: tegen die tijd verwacht Zeeman dat er weer andere verbeterpunten zijn.

Beeld: Zeeman