Convenant Land- en Tuinbouw (in ontwikkeling)

De land- en tuinbouwsector, maatschappelijke organisaties, vakbonden en overheid werken samen aan een IMVO Convenant. Daarmee willen zij risico’s beperken en zo werken aan een duurzame productieketen.

Nieuws