Land- en tuinbouw werkt aan een IMVO-convenant

LTO Nederland heeft het initiatief genomen om met maatschappelijke organisaties en de overheid in gesprek te gaan over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). De partijen bereiden zich voor op een dialoog waarin ze afspraken maken die samenkomen in een IMVO-convenant.

Jonge boer in een weiland met koeien. © Shutterstock

Het convenant zal zich richten op het managen van risico’s voor mens en milieu in de toeleveringsketens van Nederlandse boeren. De boerenorganisatie en de betrokken stakeholders brengen daarmee internationale MVO-richtlijnen in de praktijk. Partijen streven ernaar om in 2019 het convenant te ondertekenen.

De dialoog wordt begeleid door medewerkers van de Sociaal Economische Raad (SER) en onafhankelijk voorzitter Marja van Schie. Naast LTO Nederland doen het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt, Slow Food Youth Network, IUCN NL, Natuur & Milieu en de ministeries van Buitenlandse Zaken en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mee. Naast deze organisaties zullen ook boeren en tuinders meedoen in dit traject, zoals eerder gebeurde met de zogenaamde ‘erfsessies’ over IMVO.

Erfsessies

De basis voor de gesprekken en de samenwerking tussen de LTO en de maatschappelijke organisaties werd vorig jaar gelegd tijdens de ‘Erfsessies’: bijeenkomsten op verschillende boerenerven door het hele land waar agrarisch ondernemers en vertegenwoordigers van de overheid en maatschappelijke organisaties samen van gedachten wisselden over internationale risico’s waar de Nederlandse boer en tuinder mee van doen heeft. De erfsessies hadden als doel enerzijds om complexe internationale risico’s voor agrarisch ondernemers tastbaar te maken op het erf, en anderzijds vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties te informeren over de dagelijkse praktijk van de agrarisch ondernemer. Het verslag van de Erfsessies is hier te lezen.

MVO sector risico analyse

In 2014 is in opdracht van de ministeries van Buitenlandse en Economische Zaken de MVO sector risico analyse uitgevoerd naar sectoren die risico lopen op schendingen van mens en milieu in de internationale keten. De land- en tuinbouwsector is daarin een van de prioritaire sectoren. Met een IMVO-convenant neemt de land- en tuinbouw, waarin tienduizenden ondernemers werken, het initiatief om de risico’s op misstanden te voorkomen en tegen te gaan.