A&M Recycling | In2Waste Solutions ondertekent Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector

A&M Recycling | In2Waste Solutions heeft op 11 november 2020 het Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector ondertekend.

A&M Recycling | In2Waste Solutions © A&M Recycling

Van traditionele metaalinzamelaar (inzamelen, sorteren en verwerken van metalen) heeft A&M Recycling zich ontwikkeld tot toonaangevende, moderne en innovatieve speler in de circulaire economie. Om de rol in de circulaire economie te onderstrepen heeft A&M Recycling kennis- en adviescentrum In2Waste Solutions opgericht. In2Waste adviseert over complexe recyclingprocessen en grondstoffenproblematiek met als uitgangspunt dat afval niet bestaat en reststoffen maximaal worden gerecycled. Inzicht in grondstoffenstromen is vaak de eerste stap in het realiseren van duurzame en sociale ambities.

Met het ondertekenen van het Convenant committeert A&M Recycling | In2Waste zich om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ketens en (potentiële) negatieve impact voor mens en milieu te identificeren, voorkomen en verminderen.

Volgens Rob van Vijfeijken, CFO van de A&M Recycling Groep, sluit het convenant naadloos aan bij de ambities van A&M Recycling | In2Waste: “Wij streven naar een maximale bijdrage aan de circulaire economie. Dat doen we door de optimale recycling van reststoffen. In ons werk nemen we onze verantwoordelijkheid voor een duurzame keten. Met onze kennis en ervaring werken we mee aan de doelstellingen uit dit convenant.”

Alle deelnemende partijen in het Convenant verwelkomen A&M Recycling | In2Waste Solutions en verheugen zich op een goede samenwerking.