Eerste jaarrapportage Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector gepubliceerd

De partijen die het International MVO Convenant voor de Metaalsector sloten, hebben hun eerste jaarlijkse voortgangsrapportage gepubliceerd.

© Tata Steel B.V.

In het eerste jaar lag de focus op het opzetten van processen en systemen voor due diligence waarmee de partijen kunnen starten, of doorgaan, met het opbouwen van verantwoorde toeleveringsketens. Ook hebben de partijen het eerste jaar benut om constructieve werkrelaties op te bouwen met elkaar, de steunbetuigers, de voorzitter en het onafhankelijk secretariaat, ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad.

Een belangrijk product dat door de partijen gezamenlijk is ontwikkeld is de due diligence toolbox. Deze bevat verschillende tools en templates die bedrijven kunnen gebruiken om due diligence uit te voeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Er werden twee due diligence-sessies georganiseerd voor de bedrijven om hen te helpen bij het starten van hun due diligence-traject. Verder zijn er verschillende evenementen georganiseerd om internationale aandacht te trekken voor het convenant, bijvoorbeeld tijdens de London Metals Exchange Week.

De wereldwijde uitbraak van COVID-19 had aanzienlijke impact op de uitvoering van het convenant. Voor sommige bedrijven was uitstel nodig om te kunnen voldoen aan hun due diligence-verplichtingen. Deze deadlines zijn verschoven naar het tweede jaar. Ook zijn verschillende evenementen om nieuwe bedrijven te bewegen zich aan te sluiten bij het convenant, geannuleerd of uitgesteld.

Het convenant is op 1 juli 2019 in werking getreden. Het is ondertekend door in totaal zestien partijen - zeven bedrijven, twee ministeries, twee brancheverenigingen, vijf maatschappelijke organisaties - en zes ondersteunende organisaties.

Maurits Derksen (onafhankelijk voorzitter van het Internationaal MVO convenant voor de Metaalsector): “Het was een groot genoegen om in het afgelopen jaar met de partijen en de steunbetuigers te werken aan het convenant. Het belangrijkste is, en daar ben ik erg blij mee, dat de partijen na een jaar bevestigen dat het convenant relevant is in het streven naar meer verantwoorde toeleveringsketens. Ik kijk er naar uit om ook in het tweede jaar het convenant intensief te ondersteunen om goede resultaten te behalen.”