Partijen proces IMVO-convenant voor de metallurgische sector bezoeken zinkfabriek Nyrstar

De partijen in het proces voor een internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) convenant voor de metallurgische sector hebben op donderdag 29 maart 2018 een werkbezoek gebracht aan de zinkfabriek van het bedrijf Nyrstar in Budel.

Partijen proces IMVO-convenant voor de metallurgische sector bezoeken zinkfabriek Nyrstar Partijen bezoeken zinkfabriek Nyrstar

Het doel van het bezoek was om kennis op te doen van de techniek voor en het proces van het produceren van het metaal zink van grondstof tot halffabricaat voor verder werking. Het werkbezoek heeft partijen beter inzicht gegeven in de metaalwaardeketen en in de kansen om mogelijke misstanden in de keten te identificeren en aan te pakken. Tijdens het bezoek kregen de partijen een presentatie en een uitgebreide rondleiding door de fabriek.

Op het programma van het bezoek stond ook een expertpresentatie van Jeannette Levels-Vermeer van het adviesbureau LBP|SIGHT. Mevrouw Levels-Vermeer informeerde de groep over de specifieke milieueffecten–CO2 emissies; humane toxiciteit; water en grond vervuiling enz.–van schroothandel, -sorteren en -verwerken van aluminium, staal, koper, nikkel en lood op basis van onderzoek van onder andere de VN. Ze sloot haar presentatie af met een aanbeveling aan de groep om door middel van het convenanthet terugwinnen van gebruikte producten voor recycling te stimuleren, en om voor specifieke delen van de schrootstroom extra aandacht te hebben voor bepaalde risico’s die daar voorkomen.

Nyrstar BV, dat al 125 jaar actief is in Budel en de enige zinkfabrikant is van Nederland, is onderdeel van een internationaal concern dat eigen zinkmijnen en installaties voor de recycling van zink bijproducten heeft. Ongeveer 25% van de grondstof gebruikt door Nyrstar is afkomstig uit recycling, een unicum in de zinkwereld. Zink wordt onder meer toegepast in de auto-industrie, chemische industrie en de bouw. Volgens CBS is zink het derde meest geïmporteerde metaal van Nederland. Nyrstar is een van de twintig bedrijven die deelnemen aan het convenanttraject onder de vlag van de Vereniging van de Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI).

Naast de VNMI zijn de volgende organisaties partij bij het convenanttraject: Bettercoal, CNV, FNV, Global March against Child Labour, IUCN NL, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, UNICEF NL.

De Sociaal Economische Raad begeleidt het metaalconvenant in lijn met het SER-advies hierover uit 2014.

Lees meer: De metallurgische industrie wil keten verduurzamen met convenant