Europese aandacht voor Internationaal MVO convenant voor de metaalsector groeit

Een gezamenlijke bijeenkomst van Eurometaux en het Internationaal MVO convenant voor de metaalsector heeft geleid tot meer aandacht voor het convenant op Europees niveau. Ook ontstond tijdens de bijeenkomst het idee om gezamenlijk te communiceren over de due diligence (MVO-risicomanagement) in de toeleveringsketens van metalen en de kennis hierover intensiever te delen.

© Eurometaux

Eurometaux is de branchevereniging voor de producenten en recyclers van non-ferro metalen in Europa.

Verhoogde bewustwording

Om de Europese bekendheid van het Internationaal MVO convenant voor de metaalsector te vergroten, werd op 9 maart 2020 in Brussel een gezamenlijke bijeenkomst met de leden van Eurometaux georganiseerd. De voordelen van toetreding tot het convenant kwamen aan bod, evenals de verhouding van het convenant in relatie tot andere multi-stakeholderinitiatieven en standaarden.

Gezamenlijke communicatie en kennis delen

Een van de uitkomsten van de bijeenkomst was dat onderzocht wordt hoe gezamenlijke communicatie kan bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over due diligence in de toeleveringsketen binnen de internationale metaalsector. Verder streven Eurometaux en het convenant ernaar de kennis over due diligence intensiever te delen.

Ook twee andere belangrijke onderwerpen werden besproken: de wens om manieren van samenwerking en kennisuitwisseling over verantwoorde inkoop binnen de metaalsector te verkennen en de oproep van bedrijven om duurzaamheidsinitiatieven te harmoniseren. Dit leidde tot de conclusie dat het convenant onderzoekt hoe de samenwerking met andere initiatieven kan worden verbeterd.

Europese Commissie

De bijeenkomst werd bijgewoond door Maurits Derksen (de onafhankelijke voorzitter van het convenant), Guy Thiran (directeur-generaal van Eurometaux), leden van Eurometaux en vertegenwoordigers van de ondertekenaars van het convenant. Daarnaast was een vertegenwoordiger van de Europese Commissie aanwezig. Hij informeerde de deelnemers over de status van Europese due diligence-wetgeving en verschillende duurzaamheidsinitiatieven, waaronder de Green Deal van de Europese Commissie.