Gooimeer ondertekent Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector

Gooimeer, handelaar en leverancier van stalen damwandprofielen voor de weg- en waterbouwsector, heeft het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector ondertekend. Door deelname aan het convenant wil het bedrijf meer bewustzijn creƫren bij zowel de eigen medewerkers als in de branche.

Gooimeer Almere Gooimeer

Vanuit Almere levert Gooimeer stalen damwandprofielen en aanverwante stalen producten. Deze producten worden gebruikt door aannemers die actief zijn in de weg- en waterbouw om kades, wegen en tijdelijke bouwputten te verstevigen, niet alleen in Nederland maar ook in andere Europese landen en soms zelfs ver daarbuiten.

Met 30 procent marktaandeel in Nederland is Gooimeer een belangrijke speler op het gebied van stalen damwanden. Met de ondertekening van het convenant committeert het bedrijf zich om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ketens en (potentiële) negatieve impact voor mens en milieu te identificeren, voorkomen en verminderen. Een andere belangrijke meerwaarde van deelname aan het convenant is het vergroten van het bewustzijn bij de eigen medewerkers. Op deze manier zal internationaal MVO geïmplementeerd worden in alle bedrijfsactiviteiten.

Gooimeer ziet het ondertekenen van het convenant bovendien als een volgende stap om stalen damwanden een milieuvriendelijkere functie te geven. Stalen damwandprofielen en -planken hebben steeds vaker een tijdelijke bouwfunctie en keren na gebruik weer terug naar de opslag om opnieuw te worden ingezet. Als hergebruik niet langer mogelijk is worden materialen zoveel mogelijk gerecycled. Ook de recyclingketen zal daarom nader worden onderzocht. Daarnaast zet Gooimeer zich in voor de ontwikkeling van innovatieve projecten om duurzame energie op te wekken.

Patrick Stoelhorst, Managing Director van Gooimeer: “Nederland kan haar rol in de meervoudige toepassing van bouwmaterialen en het voornemen om in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uit te stoten, gebruiken om kennis en ervaring te verzamelen, en deze expertise in de nabije toekomst te gelde maken in de buitenlandse markten. Daarbij kunnen we onze knowhow delen en tegelijkertijd leren van de andere partijen in het convenant. Zo willen wij graag meer te weten komen over onze leveranciers en afnemers om verantwoorde inkoop van grondstoffen en recycling te realiseren. Wij geloven dat we door samen te werken aan de doelstellingen van het convenant een positief verschil kunnen maken in de internationale ketens.”

De deelnemende partijen verwelkomen Gooimeer bij het convenant en kijken uit naar een vruchtbare samenwerking.