Geslaagde Kick-off sessie Due Diligence

Bedrijven uit de metaalsector hebben meer inzicht gekregen in hoe zij met due diligence aan de slag moeten. Tijdens een Kick-off sessie werden zij vertrouwd gemaakt met de Maturity Assessment Tool. Deze tool brengt in beeld welk niveau een bedrijf heeft als het gaat om due diligence en helpt bij het verhogen van dit niveau. Deze kennis is belangrijk om werk te kunnen maken van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Geslaagde Kick-off sessie Due Diligence © SER

De Kick–off sessie was bedoeld voor bedrijven die meedoen aan het Internationaal MVO Convenant voor de Metaalsector. De sessie was op 29 november in het SER-gebouw. Halverwege februari 2020 volgt er nog een sessie. Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) houdt in dat bedrijven daadwerkelijke en potentiële negatieve gevolgen van hun eigen handelen in beeld brengen. Dan kunnen ze negatieve gevolgen voorkomen en verminderen en verantwoording afleggen over hun aanpak.

Handvatten

De Maturity Assessment Tool is gezamenlijk ontwikkeld door de convenantspartijen en het secretariaat, wat gevoerd wordt door de SER. Samen met een Due Diligence Implementation Guide, een uitgebreide begrippenlijst inclusief tips en tricks, liggen er nu handvatten om een goede start met due diligence te maken. In het convenant is afgesproken dat bedrijven over vijf jaar ‘matured’ zijn. Dat wil zeggen dat due diligence in de bedrijfsvoering volledig is toegepast in lijn met de OESO- en VN-richtlijnen.

Groeien

Eind februari 2020 moeten de bedrijven de vragen uit de tool hebben beantwoord. Daarmee hebben ze inzicht in hun huidige niveau van due diligence. Op basis van dit inzicht stellen bedrijven vervolgens een due diligence verbeterplan op. Op deze manier groeien bedrijven stap voor stap naar het niveau dat de OESO Due Diligence Handreiking voor MVO beschrijft.

Een paar bedrijven hadden bij wijze van een pilot al met de tool gewerkt. Zij deelden hun ervaringen met de overige bedrijven wat resulteerde in een boeiende interactie tussen bedrijven. Ook waren de overheid en twee ngo’s aanwezig om hun expertise en kennis over due diligence te delen.