Metaalconvenant lanceert due diligence tool

Het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector lanceert een nieuwe online due diligence tool voor bedrijven. Hiermee kunnen bedrijven op een laagdrempelige manier voldoen aan hun due diligence verplichtingen, voortgang monitoren en hun processen verbeteren.

Due Diligence tool metaalconvenant © Shutterstock

De online tool is gebaseerd op de OESO due diligence handreiking voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en bevat onderdelen uit verschillende stappen van het due diligence proces. Zo biedt de tool een vragenlijst, die aansluit bij de positie van het bedrijf in de keten en de materialen die het bedrijf gebruikt. Hiermee wordt in kaart gebracht in hoeverre de OESO-richtlijnen al worden toegepast en waar verbetering mogelijk is.

Daarnaast helpt de tool bedrijven om inzicht te krijgen in de ketens door het verzamelen van informatie over zakelijke relaties en de herkomstlanden van (secundaire) grondstoffen. Op basis van deze informatie wordt bepaald welke negatieve effecten voor mens en milieu mogelijk of daadwerkelijk aan de ketens verbonden zijn.

Na het invullen van de tool ontvangen de bedrijven een op maat gemaakt advies in de vorm van een plan van aanpak. Hiermee kunnen bedrijven aan de slag om hun due diligence processen te verbeteren. Zij krijgen hierbij hulp van de andere convenantpartijen. Verder is het via de tool mogelijk om databronnen te raadplegen voor het analyseren en beoordelen van risico’s in de keten. Hierbij kan worden gedacht aan thematische rapporten van ngo’s, databases en indicaties over mensenrechten, arbeidsomstandigheden en milieu. Tot slot bevat de tool sjablonen voor het opstellen van internationaal MVO-beleid en de jaarlijkse due diligence rapportage.

Convenantspartijen zullen de komende tijd gezamenlijk optrekken als uit de online tool blijkt dat meerdere bedrijven tegen soortgelijke problemen aanlopen. Bijvoorbeeld door het organiseren van kennissessies of het uitvoeren van een onderzoek naar een specifiek risico of specifieke regio.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in deelname aan het convenant of wil je meer weten over de online due diligence tool? Maak vrijblijvend een afspraak met het secretariaat via het contactformulier.