Van metaalafval naar grondstof: Partijen convenant voor de metallurgische sector op werkbezoek

Recyclen is een duurzame oplossing voor de metaalsector. En samenwerking in een convenant biedt een springplank om stappen voorwaarts te zetten. Dat werd de deelnemers duidelijk gemaakt tijdens hun bedrijfsbezoek aan de recyclingbedrijven VLK en Uzimet.

Van metaalafval naar grondstof: Partijen convenant voor de metallurgische sector op werkbezoek

De partijen die momenteel werken aan een convenant Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) waren dinsdag 29 mei op werkbezoek bij deze twee bedrijven. Zij kregen daar meer inzicht in het verzamelen, sorteren en bewerken van metaal en recyclen van bladlood.

De Van Leeuwen Katwijk Groep (VLK) is een familiebedrijf, opgericht in 1951 in Katwijk. Het bedrijf is aangesloten bij de Branchevereniging Breken en Sorteren (BRBS) en Metaal Recycling Federatie (MRF). De laatste is één van de deelnemers die meewerkt aan de totstandkoming van het convenant. VLK heeft een recycling percentage van 90% en zamelt jaarlijks ongeveer 200.000 ton afval in uit de omliggende regio.

Samen voor duurzaam

“Metaalrecyling is oneindig circulair”, stelt algemeen directeur en mede-eigenaar Andries van Leeuwen. Het bedrijf hanteert daarom het motto “Samen gaan voor duurzaam”. Hij liet de partijen het hele verwerkingsproces zien. Dat loopt van sorteren en bewerken van materialen naar de verwerking ervan tot een grondstof. Ook vertelde hij over het VLK beleid op het gebied van duurzaamheid en de keurmerken die toezien op kwaliteit, gezondheid en veiligheid.

100 procent

UZIMET is de enige bladloodproducent van de Benelux. Het is onderdeel van de Calder Group die in meerdere Europese landen actief is. Voor de productie en raffinage gebruikt UZIMET alleen oud lood dat wordt gerecycled. Het bedrijf bestaat al meer dan 110 jaar en is aangesloten bij o.a. de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI). Die laatste is partij bij het convenant waar nu aan gewerkt wordt.

Lood is een materiaal dat 100% recyclebaar is. Verder tast het recyclingproces de kwaliteit van het lood niet aan. Het wordt vooral gebruikt in de bouw. Het wordt al eeuwen gebruikt om gebouwen waterdicht te maken en om delen van gebouwen en apparatuur stralings- en geluidsdicht te maken, bijvoorbeeld voor gebruik in de medische wereld.

Convenant is springplank

Directeur Theo Mimpen lichtte de partijen voor over het recyclingproces van bladlood, het smeltproces en het walsen van lood. Na de presentatie gaf hij de partijen een rondleiding door de fabriek en demonstreerde een aantal van de processen.

“Het is belangrijk dat bedrijven zich niet alleen richten op eigen processen, maar ook verder in de keten werken aan MVO. Samen met leveranciers en klanten kunnen we veel meer bereiken dan wanneer we hiermee alleen aan de slag gaan. De huidige samenwerking binnen het IMVO-convenant biedt een goede springplank om een grote stap voorwaarts te zetten”, aldus Mimpen.

Urban Mining

Recycling maakt onderdeel uit van de gesprekken voor een IMVO-convenant voor de metallurgische industrie. Daarvoor is een werkgroep “sustainable recycling and urban mining” in het leven geroepen. Die heeft als doel hergebruiken in de metaalsector te stimuleren binnen de IMVO-doelstellingen. De partijen willen acties ondernemen hiervoor. Want “afval is een grondstof.”

Naast de VNMI zijn de volgende organisaties betrokken bij het convenanttraject: Bettercoal, Coolrec, CNV, FNV, Global March against Child Labour, IUCN NL, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Tata Steel Nederland, UNICEF NL. ActionAid, Terre des Hommes, Wo=Men, het ministerie van Infrastructuur en Water en de FME nemen ook deel aan het proces.

De Sociaal Economische Raad begeleidt het metaalconvenant in lijn met het SER advies van 2014.


Lees meer: