Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector neemt deel aan consultatie SDG Zinc Sector Roadmap

UNICEF, Terre des Hommes en vakbond CNV namen deel aan een online stakeholderconsultatie van de International Zinc Association (IZA). IZA nodigde de organisaties uit om feedback te geven op hun ‘SDG Zinc Sector Roadmap’. Deze samenwerking tussen IZA, steunbetuiger van het Internationaal MVO convenant voor de Metaalsector, en de maatschappelijke organisaties markeert de start van de dialoog over het gezamenlijk bijdragen aan het bereiken van de SDG’s in de zinkindustrie.

© Shutterstock

De ‘SDG Zinc Sector Roadmap’ identificeert kansen op impact en acties voor de wereldwijde zinkindustrie om bij te dragen aan de ‘Sustainable Development Goals’ (SDG's) van de Verenigde Naties. De roadmap gaat in op onderwerpen als de verantwoorde inkoop van zink, het gebruik van hernieuwbare energie en zinkrecycling.

Vincent Vleugel, specialist kinderrechten en bedrijfsleven bij UNICEF, over de stakeholderconsultatie: “Stakeholderconsultaties zijn een belangrijke stap voor de zinkindustrie om perspectieven te begrijpen van degenen die mogelijk worden geraakt door bedrijfsactiviteiten. Als UNICEF waarderen we de kans om erop te wijzen hoe bedrijfsactiviteiten potentieel het volledige spectrum van kinderrechten beïnvloeden. Tegelijkertijd moedigen we de zinkindustrie aan om ook rechtstreeks contact te zoeken met mensen en gemeenschappen die beïnvloed (kunnen) worden door activiteiten van de industrie.”

Deelnemers aan de consultatie waardeerden dat de roadmap ‘het naleven van richtlijnen voor verantwoorde inkoop’ heeft opgenomen als een kans voor een betekenisvolle bijdrage aan de SDG’s, zoals Waardig Werk en Economische Groei (SDG 8) en Verantwoorde Consumptie en Productie (SDG 12 ). Daarnaast werd benadrukt dat meer transparantie in de toeleveringsketen de sleutel is om (potentiële) negatieve effecten te voorkomen en aan te pakken. Er is afgesproken om de dialoog over de roadmap verder voort te zetten na de consultatie.

Actie nodig

Vorig jaar bracht de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uit over de samenhang tussen de SDG's en internationaal MVO. De SER deed een dringende oproep tot meer actie van bedrijven, ngo's, overheden en burgers om de SDG's te halen. Samenwerking tussen deze geledingen is nodig om stappen vooruit te zetten.