Deelname TruStone helpt leveranciers bij aanbesteding Amsterdam

Amsterdam heeft een stadsbrede aanbesteding voor natuursteen in de markt gezet. Leveranciers kunnen meedingen naar een meerjarig raamcontract voor negen categorieën natuursteen.

Leveranciers die zo’n raamcontract hebben, kunnen vervolgens meedingen naar opdrachten. Dat kan alleen als de leverancier aantoonbaar zijn internationaal MVO-risicomanagement op orde heeft. Deelnemers aan het Initiatief TruStone voldoen daar aan. De manier waarop Amsterdam deze aanbesteding uitvoert, is een belangrijk signaal naar de markt om te bevorderen dat de natuursteensector verder verduurzaamt.

In het Initiatief TruStone hebben de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector samen met de Nederlandse en Vlaamse Overheid, ngo’s en vakbonden afspraken gemaakt te streven naar een verantwoorde productie en inkoop van natuursteen. Bedrijven kunnen daaraan voldoen door het uitvoeren van internationaal MVO-risicomanagement of due diligence. Dit betekent concreet dat bedrijven op een systematische manier onderzoeken of zij rechtstreeks of via de keten van leveranciers, in verband staan met daadwerkelijke of mogelijke risico’s voor mens, dier, natuur en milieu. Bedrijven die zulke risico’s hebben geconstateerd, moeten daartegen maatregelen nemen.

TruStone is met veel aanbestedende diensten in gesprek om te zorgen dat bedrijven die zich inzetten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen meer kans maken op het winnen van aanbestedingen, dan bedrijven die dat niet doen.