Nieuwe fase voor IMVO in natuursteensector

Het Initiatief TruStone is per 1 oktober van start gegaan. De partijen hebben tevens een voorzitter benoemd. Daarmee gaat het de volgende fase in om in Nederland en Vlaanderen werk te maken van internationaal verantwoord ondernemen (IMVO) in de natuursteensector.

Een man werkt aan het polijsten van een marmeren steen met een haakse slijper. © Shutterstock

De voorzitter is Pieter van der Gaag, duurzaamheidsondernemer en consultant. Van der Gaag heeft ruime ervaring in internationale multistakeholderdialogen op het gebied van duurzaamheid.

Afgelopen mei ondertekenden de partijen al de intentie om aan de slag te gaan met IMVO. Dit spitst zich toe op de implementatie van de OECD-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In de vier maanden na ondertekening hebben zich 23 bedrijven en bijna 30 aanbestedende diensten, zoals gemeentes, aangesloten. Daarmee valt een groot deel van het volume dat aan natuursteen in Nederland en Vlaanderen wordt gebruikt onder het Initiatief. Met veel bedrijven en gemeentes zijn vergaande gesprekken gaande.

Mensenrechten

Vooral in Azië, Afrika en Latijns-Amerika wordt natuursteen regelmatig gewonnen en verwerkt onder omstandigheden waarbij er sprake is van schending van mensenrechten/arbeidsrechten en waarbij het milieu wordt geschaad. De natuursteensector in Vlaanderen en in Nederland heeft het initiatief genomen om dit gezamenlijk aan te pakken.

Verschil maken

Van der Gaag: “Het Initiatief TruStone gaat verschil maken omdat we ons niet alleen richten op de aanbodkant – de bedrijven – maar ook op de vraagkant – gemeentes en andere grote inkopers van natuursteen. Bedrijven én inkopers spelen beide een belangrijke rol om te zorgen dat de natuursteen die we in Nederland en Vlaanderen gebruiken op een verantwoorde manier geproduceerd is.”
De partijen die al getekend hebben gaan aan de slag met het risicomanagement (due diligence). Daarnaast wil het Initiatief nog meer bedrijven laten aansluiten om zo de slagkracht en de impact te vergroten.

Hier vindt u meer informatie over de voorzitter.