Handreiking helpt bedrijven op weg met publieke communicatie

Het Initiatief TruStone heeft een handreiking uitgebracht om bedrijven in de natuursteensector te helpen bij de publieke communicatie over misstanden in de keten en hun inspanningen om die te voorkomen of te verminderen. De handreiking is voor iedereen te raadplegen.

Marmer wordt gesneden met zeer eenvoudige machines © Shutterstock / Daniele Gussago Photo

 

Van bedrijven die zijn aangesloten bij Initiatief Trustone wordt verwacht dat zij een due diligence-proces uitvoeren op basis van de OESO-richtlijnen. Deze handreiking gaat in op stap vijf van het due diligence-proces: publieke communicatie. Deze stap houdt in dat bedrijven communiceren over de geconstateerde risico’s voor mens, dier en milieu in de keten en hun inspanningen om misstanden te voorkomen of te verhelpen.

In de publicatie worden de principes, eisen en aanbevelingen voor publieke communicatie uiteengezet. Op basis van concrete tekstvoorbeelden kunnen bedrijven vervolgens zelf aan de slag.

Download de handreiking

Verder lezen

Eerder bracht het Initiatief een handreiking uit om de toeleveringsketen in kaart te brengen. Deze handreiking is beschikbaar voor deelnemende bedrijven. Daarnaast werd een handreiking over leefbaar loon gepubliceerd. Deze handreiking is voor iedereen te raadplegen op de pagina publicaties.