Overzicht in Internationale Sociale Voorwaarden met routekaart

Het projectteam van de Natuursteenpilots heeft een routekaart ontwikkeld. Deze routekaart is bedoeld om aanbestedende diensten de weg te wijzen bij het sturen op de naleving van Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) bij de inkoop van natuursteen.
Natuursteen © Shutterstock

De kaart geeft van de voorbereiding tot en met de uitvoering een overzicht van vragen en aandachtspunten en verwijst door naar relevante bronnen. De routekaart wordt regelmatig bijgewerkt en aangevuld met voorbeelden.

Overzicht in regelgeving inkoopproces per stap

Aanbestedende diensten kunnen op verschillende manieren binnen hun inkoopproces sturen op de naleving van ISV. Beleid van de Rijksoverheid is om ISV op te nemen in de vorm van een due diligence-verplichting als bijzondere uitvoeringsvoorwaarde. Dit is voor rijksinkopers verplicht bij grote opdrachten met een waarde groter of gelijk aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarden, die vallen binnen één van de 10 risicosectoren. Ook waar deze verplichting niet geldt (in geval van inkoop van decentrale overheden dan wel rijksinkoop buiten de risicocategorieën), is het echter mogelijk deze aanpak toe te passen. Daarnaast staat het aanbestedende diensten vrij ook op andere manieren te sturen op de naleving van ISV (bijvoorbeeld via gunningscriteria). Het Pilotprogramma MVI Natuursteen bevordert de brede toepassing van ISV. Het aanbestedingsrecht biedt daar ook de ruimte voor.

Routekaart Internationale Sociale Voorwaarden Natuursteen (PDF, 361 kB)