Handreiking helpt toeleveringsketen in kaart brengen

Het Initiatief TruStone heeft voor deelnemende bedrijven een handreiking uitgebracht om de toeleveringsketen in kaart te brengen vanaf de steengroeven tot aan de verkooppunten. Tijdens deze vaak lange weg treden meerdere sociale en milieurisico’s op. De handreiking helpt deze dergelijke risico's te identificeren en aan te pakken.

Natuursteen langs de weg © SER

De handreiking gaat in op de vragen die natuursteenbedrijven in Nederland en België kunnen stellen aan hun leveranciers over de weg die hun aangeschafte producten hebben afgelegd. Ook geeft de handreiking tips over hoe zij een vertrouwensband kunnen opbouwen met hun leveranciers, die zich in verschillende delen van de wereld bevinden, zodat via een open dialoog beter zicht komt op de oorsprong van producten.

Dialoog centraal

Via een webinar werd de bedrijven getoond hoe de handreiking in de praktijk kan worden gebracht. Centraal daarbij staat het voeren van een dialoog. In het webinar kwamen diverse dialoogtechnieken aan de orde en gingen de Initiatief TruStone-leden in gesprek over de risico’s waarmee zij in aanraking kunnen komen.

Bedrijven en aanbestedende diensten welkom

Binnen het Initiatief TruStone leren bedrijven onder meer wat het oplevert om informatie te delen, voor henzelf en de maatschappij. Bedrijven en aanbestedende diensten kunnen zich bij het initiatief aansluiten. Neem hiervoor contact op via InitiatiefTruStone@ser.nl.