IMVO-pilots natuursteen

Belangrijke inkopers van natuursteen zijn overheden. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) door overheden is daarom van groot belang. Een pilot op het gebied van kinderarbeid moet zorgen dat overheden voorkeur geven aan verantwoord geproduceerde natuursteen.

De pilots zijn gericht op Nederlandse en Vlaamse aanbestedende diensten, zoals gemeenten en op natuursteenbedrijven. Uit deze pilots leren we over de manier waarop maatschappelijk verantwoorde inkoop bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid. Ook zijn er handvatten ontwikkeld voor bedrijven om zelf op een meer verantwoorde manier natuursteen in te kopen.

De pilots richten zich op drie aspecten:

  1. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen;
  2. Due diligence (MVO-risicomanagement);
  3. Kinderarbeidvrije productie

Meer informatie over IMVO-pilots natuursteen

Subsidie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie verstrekt voor het uitvoeren van IMVO-pilots in de natuursteensector. De looptijd van de pilots is 2017-2021. Partijen die samenwerken binnen het convenant voor de natuursteensector, houden samen de vinger aan de pols bij de uitvoer van de pilots.

Doe mee

Wilt u als inkoper meer weten over de pilots en wellicht aansluiten bij één van de pilots? Neem dan contact op met de SER in Den Haag: InitiatiefTruStone@ser.nl.