Betrokkenen IMVO-pilots natuursteen

SER voert het secretariaat voor de pilots natuursteen

Partijen bij het Initiatief TruStone hebben samen het bedrijf Soeters Management aangewezen om de projectleiding op zich te nemen. Partijen hebben samen de Sociaal-Economische Raad (SER) aangewezen het secretariaat te voeren voor de pilots. De SER heeft tevens de onderhandelingen begeleid om te komen tot het convenant voor deze sector. Aan de pilots kunnen diverse organisaties deelnemen, zoals gemeenten, provincies of inkooporganisaties. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een subsidie verstrekt voor de pilots voor de periode 2017-2021.

Aanbestedende diensten

Aan de pilots doen enkele tientallen rijksdiensten en gemeenten mee, waaronder:

  • Amsterdam
  • Breda
  • Den Haag
  • Hilversum
  • Leusden
  • Rotterdam
  • Utrecht
  • Prorail