Meedoen met pilots Natuursteen?

Aan de pilots kunnen diverse organisaties deelnemen, zoals gemeenten, provincies of inkooporganisaties.

Wilt u als inkoper meer weten over deze pilots en wellicht zelf aansluiten bij één van deze pilots? Neem dan contact op met m.vermolen@ser.nl.

Ondersteuning van aanbestedende diensten

Aanbestedende diensten hebben vaak onvoldoende capaciteit om voor specifieke branches en producten goed invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Om die reden is het Team ISV Natuursteen (TIN) opgericht. Het TIN is een ‘vliegende brigade’ die op afroep beschikbaar is om als onafhankelijk kennisteam te adviseren, te ondersteunen en te verifiëren.