Meedoen met de pilots natuursteen

Aan de pilots kunnen diverse organisaties deelnemen, zoals gemeenten, provincies of inkooporganisaties.

Wilt u als inkoper meer weten over de pilots en wellicht aansluiten bij één van de pilots? Neem dan contact op met de SER in Den Haag: InitiatiefTruStone@ser.nl.

Ondersteuning voor aanbestedende diensten

Aanbestedende diensten hebben vaak onvoldoende capaciteit om voor specifieke branches en producten goed invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen. Om die reden is het Team ISV Natuursteen (TIN) opgericht. Het TIN is een ‘vliegende brigade’ die op afroep beschikbaar is om als onafhankelijk kennisteam te adviseren, te ondersteunen en te verifiëren.