Praktijkvoorbeelden IMVO-pilots natuursteen

Hart van Leusden

Gemeente Leusden beschikt over een typisch jaren '70 centrum van een destijds snelgroeiende forensenplaats naast Amersfoort. Al enige jaren wordt gewerkt aan plannen voor herinrichting van het centrum. Intussen staat er een nieuw gemeentehuis, worden winkels opgeknapt, woningen van het gas losgekoppeld en wordt de buitenruimte gronding aangepakt. En in die buitenruimte komen heel veel vierkante meters natuursteen.

In gesprek met collega gemeenten en marktpartijen groeide het besef dat er aan natuursteen risico's op sociaal en mensenrechtengebied kunnen kleven. Vervolgens kwam het rapport 'The Dark Side of Granite' uit en dat drukte hen nog meer met de neus op de feiten.


Foto: Gemeente Leusden

Leusden heeft uiteindelijk gekozen voor een Portugese graniet. Om zeker te weten of het materiaal uit de groeve in Portugal komt heeft het projectteam de groeve en het verwerkingsbedrijf in Portugal bezocht en beoordeeld. Om zeker te weten of het materiaal uit de groeve in Portugal komt heeft het projectteam een sluitend controlesysteem opgezet.

Lees het volledige interview met Patrick Kiel (wethouder van economische zaken) en Co Rotgans (projectleider).

The Hague World Forum

In Den Haag, de stad van Vrede en Recht, bestaat The Hague World Forum (THWF) uit de openbare ruimte in de internationale zone en de gebouwen van internationale instellingen zoals het Congrescentrum WFCC, Europol, het voormalig ICTY en OPCW.

Den Haag heeft een hoog ambitie niveau voor dit gebied. DS Landschapsarchitecten maakte het ontwerp dat nu gefaseerd wordt uitgevoerd. Het concept: waar vrede en recht worden doordacht is behoefte aan een zachte omgeving. De prachtige gebogen lijnen van de natuurstenen promenade in dit gebied geven hier vorm aan en maken de verbinding met het Vredespaleis verderop in de stad.

The Hague World Forum

De natuursteen (Graniet G612) wordt vanuit een directie levering ter beschikking gesteld aan de aannemer. Deze directie levering is tot stand gekomen met een aanbesteding waarbij de Internationaal Sociale Voorwaarden onderdeel waren van de gunning via EMVI in de uitvraag.

De opdrachtnemers is gevraagd openheid te tonen en inzicht te geven in de complete keten vanaf het eigen bedrijf tot aan het bedrijf die het natuursteen delft. De mate van traceerbaarheid en de eigen bijdrage hierin bepaalde de score.

Tijdens de contractperiode rapporteert de opdrachtnemer over zijn inzet ten aanzien van het naleven van de internationale sociale voorwaarden. Om dit proces te helpen hebben we samen een Ketenkaart opgesteld waarin de gehele keten opgesplitst wordt en de maatschappelijke risico’s worden benoemd. Vervolgens worden er maatregelen aangegeven die de opdrachtnemer gaat uit voeren. Ook hier ligt de nadruk op openheid van zaken. Misstanden die zich voordoen worden benoemd en niet ontweken. De dialoog en het komen tot actiepunten is in dit proces is belangrijker. Dit gesprek wordt in de leveringsperiode meerdere keren gevoerd.

Na afloop van de levering zal er door de opdrachtnemer een rapportage worden opgesteld met daarin minimaal opgenomen:

  • een analyse op maatschappelijke risico’s, aangevuld met de punten uit de Ketenkaart;
  • de maatregelen die zijn genomen om risico’s te verminderen en eventuele schendingen van de ISV in de keten te verbeteren;
  • de aanpak en resultaten van de monitoring op naleving van de ISV;
  • informatie over hoe ontvangen signalen over schending van de ISV afgehandeld zijn.

Door deze manier van werken borgen wij, op dit moment binnen de huidige mogelijkheden, maximaal de Internationale Sociale Voorwaarden en dragen we bij aan verbetering.