Waarom deze pilots Natuursteen?

Natuursteen vinden we overal in Nederland. In onze bestrating, of bijvoorbeeld het aanrechtblad. Bij het winnen en verhandelen van natuursteen zijn er wereldwijd risico’s op mensenrechtenschendingen, milieuschade en kinderarbeid.

Om deze MVO-risico’s zo klein mogelijk te maken en zo de keten te verduurzamen, werken Nederlandse en Belgische partijen uit de branche, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid samen aan een convenant over natuursteen.

Verantwoorde manier inkopen van natuursteen

Vooruitlopend op het convenant worden er enkele pilots uitgevoerd over het op een verantwoorde manier inkopen van natuursteen. Uit deze pilots willen we leren over de wijze waarop Maatschappelijk Verantwoorde Inkoop bedrijven kan stimuleren om actief bij te dragen aan het terugdringen van MVO-risico’s in de keten, in het bijzonder kinderarbeid. Deze lessen zullen ook leerzaam zijn voor andere sectoren dan natuursteen.

Download Verkenning inkoopproces en sociale voorwaarden (PDF, 196 kB)