Aangesloten bedrijven

Aan het Initiatief TruStone doen bedrijven uit de Nederlandse en Vlaamse natuursteensector mee. Zij werken daarmee aan hun internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, krijgen hierbij ondersteuning en werken er zo naartoe om volledig te voldoen aan verwachtingen en eisen van maatschappij, overheden en andere afnemers (consumenten, steenhouwers, retailers, aannemers). Op deze pagina staat per deelnemend bedrijf sinds wanneer het is aangesloten en wat de voortgang is rond de gestelde eisen.

Importerende bedrijven die deelnemen aan het Initiatief TruStone rapporteren daarover jaarlijks aan het secretariaat. Bedrijven die niet zelf importeren, hoeven geen jaarrapportage in te leveren.

In het beoordelingskader staan de eisen beschreven waaraan importerende bedrijven moeten voldoen op het gebied van due diligence (gepaste zorgvuldigheid). De eisen worden hoger naarmate een bedrijf langer is aangesloten bij het Initiatief. De mate waarin bedrijven hier invulling aan moeten geven, kan verschillen. Dat hangt onder meer af van de omvang van het bedrijf en zijn positie in de keten.

Voortgang deelnemende Nederlandse en Vlaamse importeurs en verwerkers

Voor de importeurs geeft onderstaand overzicht aan wanneer het bedrijf lid is geworden van het Initiatief TruStone en of het voldoet aan de eisen die horen bij het aantal jaren dat het bedrijf deelneemt. Een groen cijfer achter de naam van het bedrijf betekent dat het bedrijf aan de eisen van het betreffende jaar voldoet. Een oranje cijfer betekent dat het bedrijf de vereisten nog aan het implementeren is voor dat jaar. Een cijfer dat is doorgehaald betekent dat het bedrijf in het betreffende verslagjaar nog geen lid was.

Tevens is een link naar het plan van aanpak van het bedrijf opgenomen. In het plan van aanpak geeft het bedrijf aan welke risico’s hij het komende jaar gaat aanpakken die hij in toeleveringsketens heeft aangetroffen. Bedrijven die geen materialen importeren die zijn gewonnen of verwerkt in risicolanden, hoeven geen plan van aanpak in te leveren. Risicolanden zijn alle landen buiten de Europese Economische Ruimte (alle EU-landen plus IJsland, Liechtenstein en Noorwegen).

Stand van zaken na tweede jaar convenant

Over het geheel genomen lijken bedrijven goed op weg te zijn met de implementatie van de internationale richtlijnen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Helaas is het inzicht in omstandigheden in de ketens afgelopen jaar slechts beperkt gegroeid. Belangrijke reden is dat bedrijven in <jaartal of periode> vanwege de COVID-19-pandemie niet hebben kunnen reizen. Partijen binnen het Initiatief wijzen erop dat het ook mogelijk is inzicht te verkrijgen door te informeren bij lokale organisaties, vertegenwoordigers van arbeiders en andere betrokkenen van de ketens (dit kan via de maatschappelijke organisaties die bij het Initiatief TruStone zijn aangesloten);

Om te voorkomen dat vertraging wordt opgelopen in de aanpak van risico’s, hebben partijen besloten om collectieve projecten op te starten en bedrijven daar actief voor uit te nodigen.

Lees meer op onze pagina projecten.

Nederland:

Importeurs:

Verwerkers:

Vlaanderen:

Importeurs:

Verwerkers:

 


Alle aangesloten partijen

Ackermans Natuursteen
Arte logo
logo bauma stone
logo Beltrami
B&S Natuursteen
BMB logo
Logo Brachot
Bruynzeel keukens
Logo Building Care BV
Logo Cuperus
logo dekker zevenhuizen
Logo Den Hollandsche
Logo Egbers Stenen
Logo Floor Care
Gedimat Desmet
Harder Natuursteen
logo hoogenberg wegerif
Visser klinkers en kasseien
logo jetstone
Logo Kerasom
Keller keukens
Logo Kemie
Kuiters Natuursteen Import
logo maris natuursteen
Marmertafel
logo marshalls
logo michel oprey & beisterveld
logo nibo stone
Logo Nitesco
Logo Petrumus
Logo Steenbok natuursteen
Steenwerck
Stone Base
Logo Stone
logo stone consulting
Tuinmaterialen Meynen
logo tuytelaers
Logo Vendix natuursteentegels
Van den ban natuursteen voor infra en waterbouw
VlietBlueStone
logo westvlaams tegelhuis