Aangesloten partijen

Aan Initiatief TruStone doen de Vlaamse en Nederlandse natuursteensector mee, samen met de Vlaamse en Nederlandse overheid, ngo’s en vakbonden en individuele natuursteenbedrijven.

Initiatief Trustone is op 10 mei 2019 in Brussel ondertekend door de Vlaamse overheid, de brancheorganisatie Febenat, de vakbond ACV Bouw- Industrie & Energie, de ngo WSM (We Social Movements) en het natuursteenbedrijf Marshalls.

Op 13 mei 2019 werd in Den Haag het initiatief ondertekend door de Nederlandse overheid, de brancheorganisaties DI-Stone, Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven (NOA) en Bond voor Aannemers in Tegelwerken (Bovatin), de vakbonden FNV en CNV, de ngo Arisa en de natuursteenbedrijven Arte di Granito en Michel Oprey & Beisterveld.

De doelstelling is dat zo veel mogelijk Vlaamse en Nederlandse bedrijven uit de natuursteensector alsmede aanbestedende organisaties zich bij het convenant aansluiten. Meer informatie over meedoen!