Brief aan informateur over Internationaal MVO

De SER speelt een belangrijke faciliterende rol bij de ontwikkeling én de uitvoering van convenanten op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Student op school. Beeld bij IMVO-convenanten. © Shutterstock
Vanuit die hoedanigheid heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) de informateur, Edith Schippers, per brief op de hoogte gesteld van de stand van zaken hierin en enkele aandachtspunten voor de volgende kabinetsperiode aangestipt.