Veel aandacht voor IMVO-convenanten tijdens conferentie in Brussel

Hoe kunnen multistakeholderinitiatieven zoals de IMVO-convenanten bijdragen aan de SDG’s? Die vraag stond centraal tijdens de Europese conferentie ‘SDGs and Initiatives for Sustainable Global Value Chains’ in Brussel.

Deelnemers aan de EESC conferentie over IMVO
Het implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel overheden van de EU-lidstaten als van de private sector. Zoals SDG 17 aangeeft is een goede multistakeholdersamenwerking enorm van belang voor de realisatie van de verschillende doelen. Tijdens de conferentie werden verschillende manieren van samenwerking in Europa besproken.

Internationaal gelijk speelveld voor Internationaal MVO nodig

Frans Timmermans (Vicepresident Europese Commissie) opende de conferentie met de vraag hoe de Europese Unie initiatieven rond internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) verder kan bevorderen. Binnen Europa hebben we een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te werken naar een gelijk speelveld voor alle lidstaten en alle sectoren.
Minister Kaag (Nederlandse minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) benoemde SDG 17 (aangaan van partnerschappen) als goed instrument om aan SDG’s te werken. De Nederlandse aanpak van IMVO-convenanten is een goed voorbeeld van zo’n multistakeholderaanpak. Vanuit Nederland zal deze aanpak internationaal verder op de agenda worden gezet. De mogelijkheid van regelgeving ligt volgens minister Kaag op tafel om sectoren verder te stimuleren hiermee aan de slag te gaan en Europees opschalen verder mogelijk te maken.

Multistakeholderaanpak in verschillende sectoren

In de middag werd de multistakeholderaanpak in diverse sectoren in interactieve subsessies besproken. De Nederlandse aanpak van IMVO-convenanten, zoals bij Duurzame Kleding en Textiel en de Bancaire, Natuursteen, Voedsel en Metaal sector kwamen bij de subsessies aan bod. Met deelnemers uit verschillende EU-lidstaten werd besproken hoe lokale en landelijke initiatieven internationaal verder kunnen worden opgeschaald om gezamenlijk meer impact te bereiken.

Bij de conferentie, die werd georganiseerd door de SER, het Europese Economisch en Sociaal Comité (EESC) en het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken, waren meer dan 250 deelnemers aanwezig vanuit onder meer leden het Europees Parlement, de Europese Commissie en verschillende EU-lidstaten.

Kijk voor meer informatie over de conferentie op de website van het EESC.

 

Visual notes EESC conferentie Brussel