SER biedt IMVO-advies aan Tweede Kamer aan

De SER-commissie Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen bood gisteren het advies ‘Samen naar duurzame ketenimpact’ aan de Tweede Kamer aan tijdens een online bijeenkomst.

Boer met rijst © Shutterstock

De aanwezige Kamerleden complimenteerden de SER met het advies, waarin wordt gepleit voor brede wetgeving op het gebied van internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in combinatie met samenwerking binnen sectoren. Eerder was het advies aangeboden aan minister Kaag.

“We zijn verheugd dat we met de Kamerleden in gesprek konden gaan en zij toonden zich zeer geïnteresseerd,” zegt Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER. “We hebben duidelijk kunnen maken dat er al veel is gebeurd. Zonder de convenanten waren we niet waar we nu zijn. Ook is er de afgelopen jaren breed draagvlak ontstaan voor én wetgeving én het organiseren van samenwerking in de sectoren. Met wetgeving alleen komen we er niet. Ook de samenwerking binnen de keten is nodig om resultaten te bereiken. Ik ben blij dat de SER-commissie daar unaniem over is.”

Ambitie

Tijdens het gesprek kwam ook het momentum op Europees niveau aan de orde. Katrien Termeer, voorzitter van de SER-commissie Internationaal MVO: “Het feit dat er in verschillende landen wordt gewerkt aan wetgeving, draagt bij aan het momentum. Ook wij zijn onderdeel van Europa en kunnen dus invloed uitoefenen op wat er in andere landen en op EU-niveau gebeurt. Het gaat ook niet altijd over hoeveel tijd de totstandkoming van wetgeving kost maar welke ambitie je ermee hebt. Het is aan de politiek de Nederlandse inzet en ambitie te bepalen.” Naar verwachting presenteert de Europese Commissie in het tweede kwartaal van 2021 een brede wettelijke verplichting rond internationaal MVO.

Het advies “Samen naar duurzame ketenimpact” bracht de SER recent uit op verzoek van minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, die het advies vorige week mondeling kreeg toegelicht. Ga naar de adviespagina voor meer informatie over dit advies.

Gespreksdeelnemers

Zes leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking namen deel aan de bijeenkomst: Mustafa Amhaouch (CDA), Achraf Bouali (D66), Tom van den Nieuwenhuijzen (GroenLinks), Léonie Sazias (50PLUS), Joël Voordewind (ChristenUnie) en Arne Weverling (VVD).

Vanuit de SER waren dit Mariëtte Hamer (voorzitter SER), Katrien Termeer (voorzitter SER-commissie IMVO), Linda van Beek (VNO-NCW/MKB Nederland, namens de werkgeversgeleding), Anne Dankert (CNV, namens de werknemersgeleding) en Alexandra van Selm (SER-programmadirecteur IMVO).

Via debatdirect.tweedekamer is de aanbieding terug te kijken via de knop ‘Vergadering zonder verslaglegging downloaden’. Vul daar de datum (26 oktober 2020), de zaal (Vondelingkamer) en de tijd in (11.00 – 12.00 uur). Downloaden kan tot 25 november 2020.