Vraag wel of geen IMVO wetgeving domineert Tweede Kamerdebat

De Tweede Kamer denkt wisselend over de vraag of er wel of geen wetgeving moet komen voor Internationaal MVO (IMVO). Minister Kaag (Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking) wil zo breed mogelijk naar de internationaal MVO-aanpak kijken. Dit bleek tijdens het recente algemeen overleg (AO) met de minister.

Vraag wel of geen IMVO wetgeving domineert Tweede Kamerdebat © Shutterstock

PvdA, Groen Links, Christen Unie en SP willen met wetgeving een ondergrens leggen. De Christen Unie kondigde aan hiervoor met een initiatiefnota te komen. Groen Links sloot zich daarbij aan.

Gelijk speelveld

VVD, CDA, D66, SGP en Haga willen eerst de evaluatie van de IMVO-convenanten afwachten. D66 en VDD wijzen op het belang van een gelijk speelveld voor het bedrijfsleven en daarmee op de noodzaak voor een Europese aanpak. Zij wijzen op de evaluatie van het IMVO-beleid (door onafhankelijke evaluatiedienst IOB), die stelt dat de effectiviteit van wetgeving onzeker is. Hen werd tegengeworpen dat een recente studie van de Europese Commissie wél een positief effect van wetgeving verwacht.

Smart mix

Minister Kaag wil zo breed mogelijk blijven kijken en denkt aan een ‘smart mix’ van beleidsmaatregelen. Dan gaat het om nationale en internationale aanpak, vrijwillig en bindend en ook proportioneel met bijvoorbeeld aparte aandacht voor het MKB. Haar streven is Europees koploper te blijven in het internationaal MVO-beleid. Ze gaf niet aan hoe die doordachte beleidsmix er specifiek uit zal zien. Het zou kunnen dat convenanten daar onderdeel van blijven uitmaken stelde zij in reactie op het pleidooi van de PvdA dat de convenanten hierin essentieel zijn.

Europees

Kaag ziet het liefst een Europese aanpak, maar merkt dat de Europese Commissie lastig tot actie te bewegen is. Zij richt zich daarom ook op samenwerking met gelijkgestemde landen. Ze verkent bijvoorbeeld met Duitsland of het tijdens het Duitse EU-voorzitterschap in de tweede helft van dit jaar IMVO op de agenda kan komen.