Nieuwe website voor convenanten Internationaal MVO

De convenanten Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) hebben een eigen digitale plek gekregen. Alle informatie over de verschillende convenanten is nu te vinden op www.imvoconvenanten.nl.

Boer in rijstvelden. Illustratie bij IMVO Convenanten. © Shutterstock

Sinds 2016 worden er onder begeleiding van de SER convenanten Internationaal MVO gesloten. In de kleding en textielsector bestaat het al bijna één jaar. Het convenant in de bankensector is iets jonger. Een convenant in de goudsector wordt 19 juni ondertekend. Verzekeringen, voedingsmiddelen, natuursteen, sierteelt en de metallurgische industrie zijn in de maak. Daarnaast zijn er IMVO-convenanten afgesloten op het terrein van duurzaam bosbeheer en plantaardige eiwitten.

Overzicht

Deze website biedt inzicht in de convenantenaanpak van de SER. De website bevat het laatste nieuws, achtergrondinformatie en een overzicht van de convenanten waar aan gewerkt wordt. Ook geeft deze inzicht in het belang van IMVO, wie er allemaal bij betrokken is en welke convenanten er in voorbereiding zijn. 

Tastbare resultaten

In 2014 zijn werkgevers en werknemers, op basis van een brede wens van politiek en kabinet, met elkaar overeengekomen op sectoraal niveau IMVO-convenanten te realiseren.
Partijen verbinden zich tot het behalen van tastbare resultaten op het terrein van IMVO. De afspraken zijn gebaseerd op de bestaande doelstellingen en normen van de UN Guiding Principles of Human Rights en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

SER faciliteert

De sectoren nemen zelf het initiatief om tot een convenant te komen. De SER speelt hierbij een faciliterende rol. De SER begeleidt besprekingen tussen partijen (bedrijven, brancheorganisaties, NGO’s, vakbonden en overheid) om binnen een sector tot een dergelijk convenant te komen en verzorgt desgewenst ook de implementatie.