Partijen trekken lessen uit proces IMVO-convenanten

Partijen van verschillende IMVO-convenanten kwamen bij de SER bijeen tijdens de bijeenkomst ‘De lessen van IMVO-convenanten, samen op weg naar verantwoorde ketens’. Partijen kregen de gelegenheid om met elkaar ervaringen uit te wisselen over de ontwikkeling en uitvoering van convenanten op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

Partijen trekken lessen uit proces IMVO-convenanten © Dirk Hol

Dilemma’s binnen IMVO-convenanten

Het was voor het eerst dat partijen van convenanten die al afgesloten zijn én convenanten waarover nog onderhandelingen lopen met elkaar van gedachten wisselden over hoe het nog beter kan. Deelnemers spraken met elkaar over dilemma’s rond de ontwikkeling van convenanten, zoals het aanbrengen van focus op thema’s, het versnellen van het totstandkomingssproces van convenanten en lange termijnveranderingen versus korte termijnresultaten. Aanbevelingen die ter sprake kwamen waren onder andere het investeren in kennis over elkaar, het creëren van begrip voor elkaars standpunten en versterken van onderling vertrouwen om tot betere resultaten te komen.

Voortgangsrapportage

De SER werkt aan een voortgangsrapportage over het proces rond de convenantenaanpak, die zich met name richt op de vijf afgesloten convenanten. Diverse partijen en stakeholders zijn hier inmiddels over geïnterviewd. Aan de hand daarvan organiseerde de SER nu een brede stakeholderdialoog met alle convenantspartijen. Naar verwachting publiceert de SER de voortgangsrapportage nog voor de zomer.

IMVO-convenanten

De afgelopen twee jaar zijn vijf convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) ondertekend, waarvan drie gefaciliteerd door de SER. Deze multi-stakeholderaanpak is een nieuwe manier van samenwerken om risico’s in de internationale keten op te sporen en aan te pakken.