Reactie ACM Leidraad Duurzaamheidsafspraken

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft een concept Leidraad Duurzaamheidsafspraken gepubliceerd. De SER waardeert het initiatief van de ACM om deze leidraad uit te brengen en daarmee de poging om meer duidelijkheid te scheppen voor ondernemers en NGO’s over de mogelijkheden die duurzaamheidsinitiatiefnemers hebben binnen de mededingingswet.

Supermarkt duurzaamheidsafspraken © Pixabay

Tot 20 oktober was er de mogelijkheid om hierop te reageren. De SER heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De gemeenschappelijke reactie is opgesteld door een Ad Hoc Werkgroep die daartoe is gemandateerd door het Dagelijks Bestuur van de SER. Aan deze werkgroep heeft ook een vertegenwoordiger van Stichting Natuur en Milieu deelgenomen.

Download

Meer informatie