NCP-webinar ‘Verantwoord ondernemen in de digitale economie’ terugkijken

Onlangs organiseerde het Nationaal Contactpunt voor de OESO-richtlijnen (NCP) een webinar over ‘verantwoord ondernemen in de digitale economie’. Eén van de sprekers was Carine van Oosteren van de SER. Het webinar is terug te kijken en de presentaties zijn beschikbaar.

Wereldbol aan een computermuis © Shutterstock

Het webinar ging in op nieuwe ontwikkelingen als artificial intelligence en blockchain en de kansen en risico’s van digitalisering voor internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Carine van Oosteren, senior beleidsmedewerker van de SER, ging in haar bijdrage in op de werking van de platformeconomie. Deze biedt niet alleen nieuwe kansen maar vraagt ook om oplossingen voor vraagstukken over het gebruik van data en algoritmes en over de werkomstandigheden van platformwerkers. Zie ook de SER-verkenning Hoe werkt de platformeconomie?.

Het webinar is terug te kijken en alle presentaties zijn te downloaden.