Voortgangsrapportage IMVO-convenanten van start

De SER werkt aan een voortgangsrapportage over de convenanten op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Doel van de voortgangsrapportage is gezamenlijke lessen te trekken om processen in de toekomst te verbeteren.

Landbouwer die loopt met bossen rijstplantjes in Azië. Illustratie bij IMVO Convenanten. © Shutterstock

Proces en planning rapportage

Het proces rond het opstellen van de voortgangsrapportage start met enkele tientallen interviews met partijen uit de convenanten en andere stakeholders. Begin april volgt een brede stakeholderbijeenkomst, waar meer partijen input kunnen leveren. De voortgangsrapportage zal nog voor de zomer worden afgerond. De voortgangsrapportage gaat in op het proces rond de convenantsaanpak, het is geen impactmeting van de inhoudelijke afspraken.

Vijf convenanten

De voortgangsrapportage gaat over de vijf reeds afgesloten convenanten. De convenanten Duurzame Kleding en Textiel, Verantwoord Goud en Bancaire Sector worden gefaciliteerd door de SER. Het convenant Duurzaam Bosbeheer wordt gefaciliteerd door Schuttelaar & Partners en het convenant Plantaardige Eiwitten wordt gefaciliteerd door MVO Nederland.

Multistakeholderaanpak

In de convenanten voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO-convenanten) gaan bedrijven samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties aan de slag om misstanden in productieketens te voorkomen. De convenanten worden per sector afgesloten. In deze multistakeholderaanpak kunnen partijen samen complexe problemen structureel aanpakken. De basis van deze convenanten is een advies van de SER uit 2014.