Partijen denken mee in aanloop naar IMVO-convenant pensioenfondsen

In aanloop naar de totstandkoming van een IMVO-convenant voor de pensioensector, organiseerde de SER een stakeholderbijeenkomst om mee te praten over het convenant. Aan tafel zaten partijen die niet meedoen met het convenant, maar wel op een andere manier betrokken zijn, zoals maatschappelijke organisaties, het Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP) en kennisinstituten.

Pensioen convenant Partijen denken mee in aanloop naar IMVO-convenant pensioenfondsen

Wanneer is engagement succesvol? Hoe kunnen partijen omgaan met maatschappelijke verwachtingen? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen bij transparantie over de beleggingsportefeuille? Dat waren enkele dilemma’s die tijdens de bijeenkomst werden besproken. Tijdens de bijeenkomst gaf Jacqueline Cramer als voorzitter van het overleg over het IMVO-convenant daarnaast een toelichting op het proces en de planning van de totstandkoming van het convenant.

Een stap verder

Met het bespreken van dilemma’s met externe stakeholders zijn de betrokken partijen weer een stap verder in de richting van de ontwikkeling van een IMVO-convenant. De opmerkingen en suggesties tijdens de bijeenkomst vormen een waardevolle aanvulling op de gesprekken die partijen binnen de SER voeren.

IMVO-Convenant pensioenfondsen

De pensioenfondsen vertegenwoordigd door de Pensioenfederatie en enkele van de leden werken samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties als ngo's aan een convenant op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). De gesprekken vinden plaats onder leiding van Jacqueline Cramer en worden gefaciliteerd door de SER. Lees meer over dit convenant.